Công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh l* đại lý phân phối ch*nh thức máy bơm nước EBARA tại Việt Nam
To*n bộ máy bơm do công ty TNHH công nghệ An Phú Thịnh được bảo h*nh theo điều kiện sau:
1. Điều kiện được bảo h*nh:- Thời hạn bảo h*nh được t*nh từ ng*y mua h*ng.- Trong thời gian bảo h*nh, sản phẩm được s*a chữa miễn ph* khi các hư hỏng được xác định l* lỗi của nh* xản xuất.- Sản phẩm bảo h*nh phải còn nguyên vẹn, chưa bị tháo gỡ.- Khi yêu cầu bảo h*nh, bên mua phải có phiếu bảo h*nh còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa hoặc không đọc được.- Sản phẩm được bảo h*nh tại nơi bán.2. Điều khiện không được bảo h*nh:- Số máy, kiểu máy, thiết bị không phù hợp với hóa đơn v* phiếu bảo h*nh.- Hư hỏng do tại nạn, rơi hỏng, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh; hao mòn tự nhiên trong quá trình s* dụng; lắp đặt, v*n h*nh v* s* dụng sai hướng dẫn hoặc v*n chuyển không đúng quy cách.- Môi trường, điều kiện s* dụng máy móc, thiết bị không đúng quy định như: điện áp không ổn định, bụi bẩn, không gian v*n h*nh quá hẹp, nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc kết nối với hệ thống không đúng quy cách...- Không có thiết bị bảo vệ hoặc thiết bị bảo vệ không có tắc dụng khi v*n h*nh quá tải.- Sản phẩm có dấu hiệu bị s*a chữa trước ở những nơi m* không phải trung tâm bảo h*nh ủy quyền.